Tysk jegerrifle med eldre deler

Dette er ei jegerrifle med løp av Hans Breiten Felter ca.1665, Carlsbad i Tyskland. (Ref: s.49 i Støckel vol.1). Låsen er muligens Paul Sigmund Klett ca.1636-63,Salzburg. Resten er nyere fra mitten av 1800-tallet. (Messing og sikter uvisse)

Kaliberet er .605 og det er 7 rifler.Stokken er reparert flere steder.