Børsemaker O.C. ANDRESEN DRAMMEN


Oluf Christian Andresen. Føtt i Drammen i 1843.  l boken "Våpen i Norge" av Per Terje Norheim er det et par bilder av perkusjonsvåpen fra O.C.Andresen. Han var lærling hos Hans Larsen og ente opp som underrustmester på Kongsberg våpen. Det var da O.H. Krag var direktør.

Legger ved et bilde for å underbygge litt av historien om Hr.Andresen.

Merkingen viser at løpet er importvare fra Belgia. Utsmykkning på lås,svanskrue og avtrekkerbøyle er sansynligvis utført av bøssemakeren.

Hagla har godt løp ennå med skarpe gjenger på svanskruen. Den kunne demonteres uten bruk av varme.