Larsen rollingblock ca. 1860-70

Bøssemaker Hans Larsen fra Drammen er en av Norges mest produktive bøssemakere. (15.12.1823-6.1.1907)Han har en rekke patenter på mer eller mindre vellykkede konstruksjoner av våpen. Ønsket om å få approbert et våpen til det Norske forsvar lykkes aldri, men gode sivile jaktvåpen og finurlige løsninger har gitt samlere verden over mye å gruble over.


Min Larsen :

Pipen er stemplet cal.10.15 men den er riflet opp til 12,17x42. Dette er en gamel opprifling da slitasjen på bommene er godt synlig. Det er også stemplet STAAL, LARSENS VAAPENFORRETNING, CHRISTIANIA. Pipen er 8-kantet i hele sinn 79cm lengde.

Invendige mål er trange til kaliberet.

Diameter over bommene er 11,78mm(.464 inch)

Riflingsdiameter er 12,09mm(.476 inchSom en liten kurositet så har jeg funnet ei gammel kuletang omgjort fra kaliber 10.15 til 12,17. Denne kjøpte jeg på ei salgs å byttemesse i NVS. Den er i relativt god forfatning og støper kuler med målene .504 på de to første drivbåndene. Det tredje drivbånd måler .519. Kula er .978 lang.  Tanga er to-delt og det er hull for en liten rundkule også. Etter at den er boret opp til et støre kaliber er denne rundkula ikke lenger rund. Rundkula måler .420 i diameter og er flat på kuttesiden.