Svensk kavaleripistol 1738-06 (ca.)

Svensk pistol fra 1738 som er nedkortet på begynnelsen av 1800. Den var uten nesebånd og i temmelig dårlig forfattning i treverket. Har prøvd å lime sammen så godt det lar seg gjøre for å få pistolen i SKYTBAR stand og ikke i samlerstand. Bilde nederst viser hvor dårlig den var. Den er merket med " N.S.L.I.F.C.N.81" på løpet. Det er Nord Skåne Cavallerie Regiment Leib (LIF) Companie Nummer 81