Svensk rollingblock m/1867

Remingtonmekanismen ble oppfunnet av Joseph Rider og patentert 27.januar 1863.

Svenskene (og Norge) approberte systemet år 1867 og valgte kaliber 12,17x42 (senere overgang til 12,17x44 , (12mm Remington)),dette fordi det var over 30 000 nesten ubrukte Wredes gevær på lager med samme kaliber i pipen som lett kunne omgjøres til Remingtongever. Disse har modellbetegnelse m/1860-67.

Oprinnelig var det en randtent patron som ble brukt , men etter hvert som våpenet kom i sivil handel, ble det behov for en sentertent patron som var lett å lade om.

Mange militære m/1867`er er bygget om til sentertenning. Så også mitt.


Mitt våpen har:

94,5cm lang pipe

Diameter over bommene er 12,22mm(.481 inch)

Riflingsdiameter er 13,08mm(.515 inch)

Den er merket C med krone over og årstall 1870