Double-click here to add your own text.

Svartkruttskyting.


Ei side om pang og fiks.

Alle svartkruttskyttere og samlere trenger ei nettside å formiddle viten på. Her er link til et godt og billig alternativ.


http://one.me/noariolb


Hilsen krutnarr.